Skip to content

Energetická montážní společnost Liberec,s.r.o

MONTÁŽE, OPRAVY, REVIZE, ÚDRŽBA A PROJEKTOVÁNÍ

Montáže, opravy, revize, údržba a projektování

Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. byla založena 1.6.1995 a nyní je jednou z významných elektromontážních firem v České republice. Významnou předností firmy jsou dlouholeté a rozsáhlé zkušenosti při realizaci mnoha zakázek pro tuzemské zákazníky. Hlavním předmětem činnosti jsou montáže elektroenergetických rozvodných zařízení elektrizační soustavy. Zajišťujeme rovněž údržbu a zprovoznění vrchních a kabelových elektrických rozvodů v napěťové hladině od 0,4 do 35kV. Máme zkušenosti a vybavení pro montáž kabelových armatur veškerých dostupných typů do 35 KV včetně. Jsme kdykoliv připraveni poskytnout odborné elektrotechnické poradenství. K dispozici máme veškerou potřebnou techniku pro uvedené činnosti, jako např. autojeřáby, montážní plošiny, traktory, nákladní vozidla, měřící přístroje, lisovací techniku apod. Společnost se pečlivě věnuje oblasti osobních údajů.

CERTIFIKACE

EMSL, a. s. je společnost s certifikovaným systémem managementu jakosti, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Partneři

Výrobce blokových transformoven vn / nn a rozváděčů vn, nn

Výrobní program společnosti ELTRAF, a.s. tvoří zejména:

  • Blokové transformovny vn / nn
  • Rozváděče vn, nn
  • Transformovny pro trakci
  • Kryty pro transformátory s litou izolací
 

Transformovny a rozváděče jsou vyráběny ve velkém počtu modifikací. Zákazník si může určit tvar, barevné řešení, konfiguraci zapojení a přístrojové osazení podle vlastních představ. Při navrhování, projektování či objednávání Vám rádi poskytneme informace i technickou pomoc.

Kontakty

AZ logo

AZ Elektrostav, a.s.

Stavby elektrických a optotelekomunikačních zařízení 

Kontakty